Fællessang

Fællessangen har gode vilkår i folkekirken, hvor der er mange kilder at trække på.

Salmebogen er en mageløs samling perler der beriger enhver gudstjeneste med sine små prædikener og bringer lys hvor end den benyttes.

Højskolesangbogen er et nationalt klenodie, hvis sange taler til dybe og inderlige følelser om det at være dansk. Årstidernes vekslen, det danske landskab, det danske folks historie og sjælens rørelse er alle stærke temaer i vores sangskat der sammen med melodiernes lyse og lette stemme gør den danske sang til noget ganske særligt.

Dertil komponeres der også stadig nyt.