Personalet

Sognepræst Michael Aaskov Hemmingsen

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Træffes ikke mandag

Malmøgade 7, 2. th.

Telefon: 6115 0530

Email: mih@km.dk

 

Sognepræst Pia Søltoft

Træffes efter aftale, undtagen mandag

Upsalagade 23

Telefon: 5122 7594

Email: pia@coaching-kierkegaard.dk

 

Organist Jens Adam Hørning

Telefon: 4244 3505

Email: esajasorganist@gmail.com

 

Korskole Pernille Bøge

Email: pernilleesajas@gmail.com

 

Babysalmesang Nina Smidth-Brewer

Email: ninasmidthb.soprano@gmail.com

 

Kirketjener Anders Holm Thomsen

Træffes normalt i kirken onsdag-fredag formiddag

Telefon: 6115 0680

 

Kordegn Kenneth Frans Ladegaard

Kirkekontoret, Upsalagade 23

Åben mandag til torsdag kl. 10 til 14

Andet tidspunkt kan aftales med kordegnen

Telefon: 3542 8892

Email: kla@km.dk