Kirke-Bio

Velkommen til filmvisninger i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59. Årets program er inddelt i fire temaer: Stefan Zweig, kulturmøder, musikalske genier og skyld og tilgivelse. Filmene spænder bredt fra Amerika til Europa og Asien. Der er spraglede film og stille film, én foregår i et enkelt lokale, mens andre springer i tid og rum. Fælles for dem alle er den gode historie.

 

Introduktion: Filmene får en kort intro med på vejen, og efter filmen er der mulighed for at deltage i en drøftelse – og evt. spisning.

 

Medlemskab: KirkeBio er organiseret som en filmklub. Kun medlemmer har adgang. Medlemskab for hele sæsonen med start september 2023 koster 300 kr.

Ved tilmelding efter december 2023 er prisen 200 kr.

 

Tilmelding: Man kan indbetale kontingent på reg. nr. 5013 - konto nr. 1400603. Oplys venligst navn samt e-mailadresse og/eller tlf.nr.

Bemærk: Der kan ikke betales på Sankt Jakobs kirkekontor, men evt. forud for en forestilling.

 

Kontakt: Koordinator Astrid Skov-Jakobsen træffes på:

e-mail: astridskovjakobsen@gmail.com / telefon: 22308889 kl. 17-19.

Program:  Kan hentes her