Historie

Esajas kirke i Østervold sogn

Esajas kirke i Østervold sogn er en af de mest monumentale kirkefondskirker. Sognet er udskilt fra Sankt Jakobs sogn i 1903 på opfordring fra sognepræsten hér, pastor Peter Kragh.

Det Københavnske Kirkefond stillede grunden til rådighed

Det Københavnske Kirkefond stillede grunden til rådighed, og i 1903 kunne en krypt indvies som midlertidig kirke for penge, indsamlet fra Sankt Jakobs sogn og en nystiftet kirke-komité.

Kryptkirken, som gik under navnet den "underjordiske" kirke eller "grævlingekirken"

Kryptkirken, som gik under navnet den "underjordiske" kirke eller "grævlingekirken", kunne rumme 450 mennesker og var altid "stoppende fuld" til gudstjenester.

Den fungerede som kirke indtil 1912

Den fungerede som kirke indtil 1912, da man havde samlet 112.000 kr. sammen til opførelse af en "overjordisk" kirke.

Esajas kirke ligger i dag som en majestætisk mastodont midt i et provinsielt kvarter

Esajas kirke ligger i dag som en majestætisk mastodont midt i et provinsielt kvarter, omgivet af byggeforeningshuse, herskabslejligheder, en skole og børneinstitutioner, og kigger ud over Holmens Kirkegård, Østre Anlæg og Sortedammen.

Den er opført som en anselig korskirke i røde teglsten over en høj granitsokkel

Den er opført som en anselig korskirke i røde teglsten over en høj granitsokkel og med anvendelse af granit ved buer, gesimser og gavlafslutninger. Stilen er nærmest romansk. Over korsskæringen hæver et højt pyramidetårn sig.

Det mest iøjnefaldende ved kirken er den monumentale granittrappe,

Det mest iøjnefaldende ved kirken er den monumentale granittrappe, der fører op til en indgangsportal, flankeret af billedhuggeren Anders Bundgaards mandshøje ærkeengle, og de to massive facadetårne, som kan lede tanken hen på middelalderkirken i Tveje Merløse. Tage og spir er tækket med sorte glaserede tegl.  

Tveje Merløse. Tage og spir er tækket med sorte glaserede tegl