Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes og hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen. Anmeldelsesblanket kan hentes på Borger.dk og skal afleveres til kirkekontoret. Der er yderligere information på Borger.dk.

Man kan finde mere information på Personregistrering.dk .