Børne- og Familiegudstjenester

For børnefamilier og andre interesserede med særligt sigte på de yngste. Børnekorene synger og alle inddrages.

   Kyndelmisse

Børne- og Familiegudstjeneste