Vielse

Når man ønsker kirkebryllup, skal man tage kontakt til præsten for at aftale dato og tidspunkt. Man har mulighed for at blive gift i folkekirken, når den ene part er medlem. Man kan blive gift i sit bopælssogn eller i en kirke, man har tilknytning til.

Begge parter skal søge om vielse ved at udfylde en ægteskabserklæring, så prøvelsesmyndigheden kan udstede en prøvelsesattest som kun er gyldig i fire måneder efter udstedelsen. Dette skal søges på Borger.dk eller i nogle tilfælde på Familieretshuset.dk. Der er yderligere information på Borger.dk og Familieretshuset.dk.

Der skal være to vidner til vielsen og man skal måske skifte navn. Man skal ansøge om navneændring på bryllupsdagen på Borger.dk. Der er yderligere information på Borger.dk.

Kirkekontoret skal have prøvelsesattesten og navn og adresse på de to vidner som kan skrives på denne formular som vedhæftes og indsendes med denne sikker henvendelse. Løsningen virker bedst i Edge.

Før vielsen har man en samtale med præsten om vielsens forløb og betydning.

Man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis man har spørgsmål.