Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse kan foregå ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret, hvor de oplysninger vi skal bruge kan skrives på denne formular som vedhæftes og indsendes med denne sikker henvendelse. Løsningen virker bedst i Edge.

Hvis man ønsker en samtale med præsten inden, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

Udmeldelsen har nogle konsekvenser som man bør overveje inden skridtet tages.

Ønsker man at blive viet i folkekirken skal den ene part være medlem for at præsten har mulighed for at indvillige i at vie parret.

Pårørende, der ønsker et udmeldt familiemedlem bisat fra kirken kan komme i en ulykkelig situation, hvis man har udmeldt sig uden at give familien besked. De efterladte står med et ønske om en bisættelse fra kirken, men har ikke krav på det og præsten føler det er respektløst at forkynde evangeliet hen over båren med et menneske, der aktivt har tilkendegivet, at den kristne forkyndelse ikke var ønsket.

Opfordringen herfra er, at man taler med sine nærmeste om beslutningen.

Man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis man har spørgsmål.