Faderskab

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal "omsorgs- og ansvarserklæring" anmeldes digitalt på Borger.dk senest 28 dage efter fødslen. Der er yderligere information på Borger.dk. Efter denne frist, eller hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, skal faderskabet anmeldes til Familieretshuset .

Man kan finde mere information på Personregistrering.dk .