Joakim F. Skovgaards glas-altertavle

Joakim F. Skovgaards glas-altertavle i Esajas Kirke

Joakim F. Skovgaards glas-altertavle i Esajas Kirke.

 

Esajas kirkes alterbillede fra 1914

 

I januar måned 2006 fik jeg til opgave at finde oplysninger om Esajas kirkes alterbillede fra 1914.

Opgaven bragte mig vidt omkring, bl.a. til Viborg, hvor jeg i Skovgaard Museets arkiver fandt forskellige optegnelser vedrørende billedet.

I Viborg fandt jeg ligeledes den originale akvarel til altertavlen, hvilket der kan ses et foto af oven for.

Alterbilledet fra 1914 er det første større glasmaleri Joakim Skovgaard udførte. Han lavede også små glasvinduer til Viborg domkirke, men ikke noget, der kan måle sig med billedet i Esajas kirke.

Senere fulgte flere større glasmalerier. I Vallekilde 1918 og i Kingoskirken i Odense 1924.

På trods heraf er Skovgaards glasmalerier et nærmest glemt kapitel i dansk kunsthistorie. Man kan kun håbe på, at fremtidige kunsthistorikere vil bibringe denne kunstart den opmærksomhed, som den åbenlyst fortjener.

På selve glasmaleriet ses Kristus på korset, og i de to øverste sidefelter engle, der vender deres ansigt bort i sorg og smerte over det, de må være vidne til.

I de nederste felter ser man romerske stridsmænd vende tilbage til byen efter fuldendt værk på Golgatha, og Jesu venner stående ved korsets fod.

De nederste felter var oprindelig anderledes. I det ene så man profeten Esajas skuende ud i fremtiden, idet han med sin hånd skyggede for øjnene. Det var seeren, der i baggrunden kiggede efter ham, som skulle komme for at være vores fred; han om hvem han siger: ”Visselig, han har taget vore sygdomme på sig og båret vore smerter, men vi agtede ham for plaget, slagen af Gud og gjort elendig. Men det er for vore overtrædelser, han er såret, for vore misgerninger, han er knust; straffen er lagt på ham, for at vi skal have fred; og vi har fået lægedom ved hans sår” (Esajas 53, 4-5).

I det andet felt så man apostlen Paulus pege på ham, som nu var kommet, og om hvem han siger:

”Han er vor fred” (Ef. 2,14). 

cand. mag. Marianne Helene Hansen
 København, juli 2006

Skovgaards glasmaleri blev bestilt og betalt af Oscar Hirschsprung, som i en årrække var medlem af kirkens bestyrelse. Han var søn af Heinrich og Pauline Hirschsprung, hvis kunstsamling i dag befinder sig på museet i Stockholmsgade.