Islandsk gudstjeneste

Fra og med september 2020 holder Den islandske menighed i Danmark gudstjenester i Esajas Kirke. På opfordring fra Københavns Stift har menighedsrådene ved Den islandske menighed i Danmark og Esajas Kirkes menighedsråd talt sammen om en ordning, idet der forelå et ønske fra den islandske menighed herom. Aftalen blev, at den islandske menighed holder gudstjeneste i Esajas Kirke ca. en gang om måneden samt ved de store højtider.

Den islandske menighed i Danmarks bekendelsesgrundlag er evangelisk-luthersk og svarer til Den danske Folkekirkes.

Esajas Kirkes Menighedsråd byder Den islandske menighed velkommen og ser frem til et godt samarbejde.