Fra konfirmandstuen

Den første gang mødes vi i kirken til søndagsgudstjeneste og introduktion.

En vigtig del af undervisningen er, at blive fortrolig med gudstjenesten. Den fortrolighed får man kun ved at deltage i gudstjenesten og andre kirkelige handlinger, aftensang, bryllup etc. I Esajas kirke skal man derfor gå til søndagsgudstjeneste mindst en gang om måneden i den periode undervisningen varer. Her er der mulighed for at lære et bredt udsnit af salmerne at kende i deres rette sammenhæng. Desuden giver det en god mulighed for at få fornemmelse for, hvad et ritual er, og hvad det betyder.

Gudstjeneste, dåb og nadver vil naturligvis sideløbende indgå i drøftelserne i konfirmandstuen. Desuden vil vi undervejs i forløbet lave gudstjeneste sammen med konfirmanderne.

   Foto-fortolkninger af trosbekendelsen

Forberedelsen